Ideeën spiegelen, concepten ondersteboven keren, van a naar b maar dan via c. Met onderwerpen op mijn vakgebied, maar vaak ook ‘niet gehinderd door enige kennis’ als procesbegeleider.